Na ovlaženo lice ravnomerno nanesite odgovarajuću količinu Vašeg sredstva za čišćenje lica, uključite uređaj, pritiskom na srednji taster za uključivanje, podesite jačinu vibracija koja Vam odgovara na tastere obeležene sa „+“ i „-„
Na ovlaženo lice ravnomerno nanesite odgovarajuću količinu Vašeg sredstva za čišćenje lica, uključite uređaj, pritiskom na srednji taster za uključivanje, podesite jačinu vibracija koja Vam odgovara na tastere obeležene sa „+“ i „-„

Stariji post Noviji post